Kongre Konuları
Önemli Tarihler
Düzenleme Kurulu
Bilim Kurulu
Çalışmaların Yayınlanması
Yürütme Kurulu
Sunum Özeti Yükleme
Sunum Kuralları
Kayıt ve Konaklama Ücretleri
Sekreterya

 

 

 

   4. ULUSAL ALABALIK KONGRESİ 
4. Ulusal Alabalık Kongresi, katılım ve konaklama ücretlerini  yatırmak için son  tarih 19 Eylül 2016 pazartesi günü mesai bitimidir. 
 
Bilgilerinize saygı ile sunarız.
 
İyi bayramlar dileriz.
 
Düzenleme Kurulu

 

 

 

Değerli Meslektaş ve Paydaşlarımız,

Bu yıl dördüncüsünü düzenlemekte olduğumuz Ulusal Alabalık Kongresi 27-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Batı Anadolu’nun güzel kenti Afyon’da gerçekleştirilecektir.

Akademik düzeyde bir aktivite olarak planlanan Ulusal Alabalık Kongresi’nin esas amacı, su ürünleri konusundaki gelişmelerin paylaşılabileceği ve bu gelişmelerin bilimsel bir çatı altında karşılıklı müzakere edilebileceği bilimsel bir platform oluşturmaktır. Hiçbir kaynağın sonsuza dek var olmayacağını düşünerek, var olan kaynaklardan da en etkin şekilde faydalanmak siz değerli bilim insanlarının asıl uğraşı olmuştur. Bu açıdan ülkemizde su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için teknik ve teorik verilerin, son teknolojilerin ve gelişmelerin paylaşılabileceği bir platform gereklidir.

Bu kongre ülkemizde, alabalıkla ilgili konularda çalışma yapmış kamusal ve özel kuruluşlara rehberlik yapabilecek bilimsel bir ortam oluşturacaktır. Yapılacak sunum ve poster tanıtımlarının yanı sıra, aynı zamanda özel sektörün ve araştırma gruplarının tek bir platformda buluşabileceği bir iletişim ortamı sağlayacaktır. Ayrıca, kongre sırasında alabalıkla ve su ürünleri ile ilgili çalışmalarda kullanılan laboratuvar ekipmanları ve ürünleri, bu alanda çalışan özel sektör tarafından tanıtılacaktır.

Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenen 4. Ulusal Alabalık Kongresi’nde sunulan araştırmalar yazarlarca talep edilmesi durumunda gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulmak üzere “Journal of Applied Biological Science” (JABS) veya “Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisinde” (BİBAD) hızlı bir şekilde makale olarak da yayımlanacaktır. Benzer şekilde, katılımcılar tarafından talep gelmesi durumunda kongrede sunulacak olan poster ve tebliğ özetlerinin “Journal of Applied Biological Science” dergisinde Kongre özel sayısı olarak yayımlanması da planlanmaktadır.

Katkı ve katılımınız dileği ile…

 
 
 
 
 
 
Düzenleme Kurulu  Başkanı
 
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR
Ankara Üniversitesi
Ziraat Fakültesi

 

 

   

Alabalik.gen.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr