Kongre Konuları
Önemli Tarihler
Düzenleme Kurulu
Bilim Kurulu
Çalışmaların Yayınlanması
Kongreye Kayıt Yaptırmak İçin..
Sunum Özeti Yükleme
Sunum Kuralları
Kayıt ve Konaklama Ücretleri
Sekreterya

 

 

 

 

  ULUSAL ALABALIK KONGRESİ 

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

İklim değişikliği ve gıda güvenliği ile çevresel bozulma gibi küresel sorunların giderek  arttığı ve su kaynaklarının doğrudan etkilendiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu küresel sorunları aşılması için bilim ve teknolojinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu sorunların aşılmasında araştırma ve geliştirme faaliyetleri sürdürülebilir kaynaklar sağlamak için tek yol olup, araştırma ve geliştirme faaliyetleri içerisinde de teknik ve teorik verilerin, son teknolojilerin ve gelişmelerin paylaşılabileceği bir platform gereklidir.

Bu yıl beşincisini düzenlemekte olduğumuz Ulusal Alabalık Kongresi (www.alabalik.gen.tr)  26-29 Ekim 2017 tarihleri arasında Batı Anadolu’nun güzel kenti Afyon’da bulunan İkbal Thermal Hotel’ de gerçekleştirilecektir.

Bu kongre de yapılacak sunum ve poster tanıtımlarının yanı sıra, aynı zamanda özel sektörün ve araştırma gruplarının tek bir platformda buluşabileceği bir iletişim ortamı sağlayacaktır.

Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi tarafından desteklenen 5. Ulusal Alabalık Kongresi’nde sunulan araştırmalar yazarlarca talep edilmesi durumunda gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulmak üzere “Journal of Applied Biological Science” veya “Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisinde” hızlı bir şekilde makale olarak da yayımlanacaktır. Benzer şekilde, katılımcılar tarafından talep gelmesi durumunda kongrede sunulacak olan poster ve tebliğ özetlerinin “Journal of Applied Biological Science” dergisinde Kongre özel sayısı olarak yayımlanması da planlanmaktadır.

Su Ürünleri ile ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerin bir araya gelip ülkemizdeki su ürünleri alanında yapılan çalışmaların izleneceği, ileriye yönelik hedeflerin belirleneceği, ortak sorunlara çözüm aranacağı bir ortamda hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Poster ve sözlü sunumlara ek olarak, 5. Ulusal Alabalık Kongresi’nde yer almasını istediğiniz kısa panel ve çalıştay konularını da kongre düzenleme kuruluna iletebilirsiniz.

Katkı ve katılımınızı diler saygılar sunarız.

 

Prof. Dr. Öznur DİLER
Kongre Başkanı
www.alabalik.gen.tr

      

 

 

   

 

Alabalik.gen.tr

alabalik.gen.tr - meyve.gen.tr - sempozyum.gen.tr - kirsalturizm.gen.tr -biyoloji.gen.tr -türkoloji.gen.tr - bulten.gen.tr - editor.gen.tr