DUYURULAR

Ulusal
Alabalık
Kongresi
Ulusal
Alabalık
Kongresi
Ulusal
Alabalık
Kongresi

Makalelerin Yayınlanması

“Ulusal Alabalık Kongresi”de sunulan poster ve sözlü bildiri özetleri,  Ulusal Alabalık Kongresi Özet Kitabın’da türkçe ve ingilizce olarak yayınlanacak olup, araştırmalar yazarlarca talep edilmesi durumunda gerekli bilimsel değerlendirmelere tabi tutulduktan sonra "Nobel Uluslararası Dergilerinin"  dergilerinde  makale olarak da yayımlanacaktır. 

Diğer Kongrelerimiz