Bildiri Kitabının Yayınlanması

7. Alabalık Kongresi'nde sunulan tam metin bildirileri, yeteri sayı da ve yazarların talep etmesi durumunda; bilim kurulumuz tarafından incelenecek ve 20 Aralık 2023'de ''Kongre Tam Metin Bildiri Kitabında''  E-ISBN numarası ile elektronik olarak yayımlanacaktır. 

7. Ulusal Alabalık Kongresi

Kayıt

Yaklaşan Kongreler