Geçmiş Kongreler

1. Ulusal Alabalık Kongresi
14-16 Ekim 2008, Isparta Süleyman Demirel üniversitesi, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi.

2. Ulusal Alabalık Kongresi
6-8 Temmuz 2010, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi.

3. Ulusal Alabalık Kongresi
24-26 Mayıs 2013, Kastamonu Üniversitesi, Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi.

4. Ulusal Alabalık Kongresi
27-30 Ekim 2016,  Antalya Akdeniz Üniversitesi, Ant Akademi.

5. Ulusal Alabalık Kongresi
26-29 Ekim 2017, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ant Akademi.

6. Ulusal Alabalık Kongresi
15-16 Eylülü 2022, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ant Akademi.

7. Ulusal Alabalık Kongresi
07-09 Aralık 2023, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ant Akademi.

8. Ulusal Alabalık Kongresi
09-10 Aralık 2024, Ant Akademi.

8. Ulusal Alabalık Kongresi

Kayıt

ÖNERDİĞİMİZ KONGRELER