Bilim Kurulu

Prof. Dr. Derya GÜROY, Yalova Üniversitesi

Prof. Dr. Ertan Emek Onuk Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. Fazıl Şen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. İlhan Altınok, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Jale Korun, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Kenan Köprücü, Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut Elp, Kastamonu Üniversitesi

Prof. Dr. Nalan Gökoğlu, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Osman ÇETİNKAYA, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan ŞEVİK, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Seyit AYDIN, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Şükran Çaklı, Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Tufan Eroldoğan, Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Tülin Arslan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Bozkurt, İskenderun Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Gülşen Uluköy, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı, Ankara

Dr. Osman Tolga Özel, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon

8. Ulusal Alabalık Kongresi

Kayıt

ÖNERDİĞİMİZ KONGRELER