Prof. Dr. M. Sıtkı ARAS Kimdir?

Erzurum'un Ruhunu Ve Erzurumluları Yakından Tanıtan Prof. Dr. M. Sıtkı Aras


Ziraat Alnında Ortaya Koyduğu Yenilikleri İle Bölgenin Önemli Bir Potansiyeline Öncülük Eden Prof. Dr. M. Sıtkı Aras Aynı Zamanda Erzurum'un Kültür Tarihi Üzerine De Çeşitli Çalışmalara İmza Attı

1943 yılında Pasinler'in Dölek köyünde dünyaya gelen Aras, ilk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra 1963'te Erzurum Lisesi'nden mezun oldu. 1964 yılında girdiği Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 1968 yılında mezun oldu. Kısa bir süre Artvin İl Tarım Müdürlüğü'nde görev yaptıktan sonra 1970 yılında Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümüne Asistan olarak atandı. Aynı bölümde 1974 yılında Doktor, 1982 yılında Doçent ve 1988 yılında Profesör unvanlarını aldı. 2 yıl süre ile bilimsel araştırmalar yapmak üzere Almanya'da bulunan Aras'ın 100'e yakın eseri yurt içinde ve yurt dışında yayınlandı.

 Prof. Dr. M. Sıtkı Aras Su Ürünleri Alanında Büyük Katkılar Sağladı

1988 yılında kurmuş olduğu Su Ürünleri Bölümü ile Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne bir yenilik kazandırırken bölgenin önemli bir potansiyeline de öncülük etti. Aras, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki 350 su ürünleri işletmesinin kurulmasında teknik destek sağladı.

20'nin üzerinde yüksek lisans ve 18 Doktora bitiren Prof. Dr. Sıktı Aras'ın birçok öğrencisi halen üniversitelerde önemli idari ve akademik görevlerde bulunmaktadırlar. Kurduğu bölümün yirmi yılı aşkın bir süre başkanlığını yürüten Aras, Erzurum'un kültür tarihi üzerine de çeşitli çalışmalara imza attı.

Kültür kitaplarından bazılarının isimleri şöyle:

"Erzurum'un Manevi Mimarları'', ''Bir Şehrin Ruhu'' ve ''Söğüt Meyveleri''

Erzurum Kültür Tarihi Üzerine Prof. Dr. M. Sıtkı Aras'ın Çalışmaları

Erzurum insanını, coğrafyasını, tarihi ile inanışları, âdetleri, sosyal dayanışması, çocuk oyunlarına kadar kapsayan kültürü içinde inceliyor. "Duruşu" ve "sükûtu ile meşhur olan Erzurumlunun derin tabakalarına inerek Dadaş (aksiyoncu) tipini, veli (gönül adamı) tipini, hanedan (bey) tipini, mütefekkir ve âlim tipini, nüktedan tipini örnekleriyle bizlere anlatırken, neden Erzurum'da tüccar tipinin doğmadığını da söylüyor.

Bir şehrin ruhunu veren Erzurumluları yakından tanıtan Sıtkı Aras'ın Bir Şehrin Ruhu: Erzurum kitabı, Anadolu insanının sıcak yüreğini ve kültürünü en iyi yansıtan kitaplardan biri olarak değerlendiriliyor. Sıtkı Aras, Belde-i Tayyibe'yi, yani Erzurum'u 1950 metreden dünyaya bakan, cihangirlerin hep gözlerini diktikleri/gözbebekleri gibi korudukları, dört kapısıyla Doğunun kilit noktası olarak değerlendiriyor ve bu şehrimizin kültür mirasının muazzamlığına dikkat çekiyor. Ancak bir çok konuda olduğu gibi kalın sislerin arasında gizlenen büyüklerimizin hayatlarını, onları değerli kılan özelikleriyle Sıtkı Aras sayesinde bu kitapta anma fırsatı bulunabiliyor.

Prof. Dr. Sıtkı Aras'ın, 'Söğüt Meyveleri' isimli kitabı, Karaman Bilim ve Araştırma Merkezi Derneği yayınları arasında çıktı. Siyasetçi, akademisyen ve kanaat önderlerinin biyografileri, sosyal konular ve sosyal mesleki konuların yer aldığı kitap, üç bölüm halinde fotoğraflarla destekleniyor. Prof. Aras, eserinde, Anadolu insanını anlatıyor. Esere ismini veren söğüt ağacını Anadolu insanına benzeten Prof. Aras, "Söğüt, Anadolu'nun sembolüdür. Anadolu insanı da böyledir. Çalışkandır ama verimsizdir. Asırlarca yabaya, dövene çakılıp kalmıştır. Ancak hep etrafına neşe saçmıştır." yorumunu yapıyor.

8. Ulusal Alabalık Kongresi

Kayıt

ÖNERDİĞİMİZ KONGRELER